Pracownia zajmuje się projektowaniem obiektów architektury jedno- i wielorodzinnej, budynków komercyjnych, obiektów handlowych, rekreacyjnych, budynków technicznych i technologicznych.

Przeprowadzamy cały proces inwestycyjny poczynając od przygotowania niezbędnych dokumentów jak uzyskanie warunków zabudowy, warunków przyłączeniowych oraz uzgodnienia dokumentacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dodatkowo dla obiektów istniejących (adaptowanych, rozbudowywanych) przeprowadzamy inwentaryzacje i uzyskujemy oceny/ekspertyzy stanu technicznego, a dla wszystkich obiektów architektury pozyskujemy wymagane opinie rzeczoznawców.
Poza tym w razie potrzeby możemy przygotować kosztorysy inwestorskie ze specyfikacjami.

Współpracujemy z doświadczonymi projektantami wszystkich branż co pozwala nam zapewnić wykonanie profesjonalnej usługi dla każdego klienta.