KONKURS na projekt rzeźby/formy przestrzennej zlokalizowanej w lobby budynku biurowego ZAUŁEK PIĘKNA przy ul. Pięknej 18 w Warszawie.

Informujemy, że konkurs na projekt rzeźby/formy przestrzennej, która miała stanąć w projektowanej przez nas przestrzeni publicznej budynku biurowego został ROZSTRZYGNIĘTY.
Rzeźba/forma przestrzenna miała na celu podniesienie prestiżu wnętrza, wprowadzenie do niego elementu sztuki, stworzenie obiektu identyfikującego wnętrze i miała stanowić swego rodzaju wizytówkę.

Laureatami konkursu na rzeźbę zostali:
I NAGRODA - 4000 ZŁ BRUTTO + REALIZACJA PROJEKTU - Damian Kucaba
II NAGRODA - 1000 ZŁ BRUTTO - Michał Wasiak
III NAGRODA - 500 ZŁ BRUTTO - Ada Biedka